Palvelut

10.17 Lari Karreinen 0 Comments

Ihmiset antavat parastaan, kun osallistuminen on innostavaa ja mielekästä. Ohjaan osallistavia työpajoja ja ratkaisukeskeisiä valmennuksia, joilla saadaan kaikki mukaan luomaan yhteisiä ratkaisuja. Valmennan vapaaehtoisjohtamisesta tilanteisiin, joissa johdetaan ilman valtaa. Järjestän kansalaisraateja päätöksenteon tueksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. 


Kun tarvitset innostusta, hyviä keskusteluja ja yhteisiä ideoita, niin varmista onnistuminen ammattilaisen avulla. Toimin nopeasti: viikon varoitusajalla on tehty useita onnistuneita työpajoja ja joskus jopa seuraavaksi päiväksi. Esimerkiksi:
  1. Valmennukset työyhteisöille ja johtajille tueksi muutostilanteisiin, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, hyvän ilmapiirin vahvistamiseen
  2. Työpajat yhteiskehittämiseen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon, osallistavampiin seminaareihin ja yleisötilaisuuksiin, ristiriitatilanteiden purkuun
  3. Vapaaehtoisjohtamisen ja -rekrytoinnin valmennukset 
  4. Fasilitointivalmennukset 
  5. Kansalaisraadit  
Avoimia kursseja teen muun muassa Omnian, Humakin, opintokeskus Vision ja Otavan opiston kanssa. Voit tilata alla olevia kokonaisuuksia tai sopia  räätälöidystä kokonaisuudesta.  

Laita viesti tai soita niin keskustellaan mitä tarvitset ja miten se kannattaisi toteuttaa. Sitten teen tarjouksen ja voit päättää jatketaanko sen pohjalta. Parhaimpiin tuloksiin olen päässyt, kun olemme keskustelleet yhdessä kerran, ehkä kahdestikin siitä mitä tarvitaan.

Ratkaisukeskeiset työyhteisövalmennukset

Valmennukset sopivat kun tiimin yhteistyötä halutaan parantaa entisestään, kerätä voimavaroja muutostilanteissa tai asettaa yhteisiä tavoitteita sekä ottaa askelia niitä kohti. Paras vaikuttavuus saadaan, kun valmennuksista vähintään muodostuu parin - kolmen kerran kokonaisuus.

Askelia parempaan vapaaehtoistoimintaan 

 
Miten ihmeessä innostan ja sitoutan hallituksen tai toimijaryhmän toteuttamaan projektia, saisin uusia mukaan ja sovittua tasapainoisen työnjaon? Kuinka vapaaehtoisia voi johtaa, kun heitä ei voi käskeä?

Vapaaehtoisten johtaminen on mahdollisuuksien luomista. Narulla työntämistä. Avointa lähdekoodia, jossa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen. Tekemisen pitää olla hauskaa, innostavaa ja mielekästä, jotta vapaaehtoinen motivoituu tehtäväänsä. Jotkut ovat pohtineet, mikä tämän lopulta erottaa innostuksesta ja työn imusta missä tahansa..

Valmennan järjestötoimijoita suositun 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan-kirjan pohjalta ja tarjoan myös syvempiä vapaaehtoisjohtamisvalmennuksia. Tehtävien paketointi (1,5 - 2 tuntia)

Kun innostavaa tekemistä on enemmän kuin tekijöitä, niin miten saataisiin lisää porukkaa mukaan?

Osallistava koulutus auttaa paketoimaan houkuttelevia vapaaehtoistehtäviä, mainostamaan niitä sekä  rekrytoimaan niihin uusia toimijoita. Käymme läpi näitä teemoja osallistavasti ja suunnittelemme yhdessä samalla tarpeisiinne sopivia paketteja. Esimerkkejä tehtävien mainostuksesta netissä ja ToimintaSuomi-portaalin käyttö.


Kaikki mukaan toiminnan suunnitteluun (2-3 tuntia)
Tekemistä tiedossa mutta työnjako sopimatta? Tähän sopii kevyt toiminnansuunnittelu, jossa sovitetaan osallistujien taidot vastaamaan tehtäviin ja katsotaan myös, keitä voimme pyytää mukaan.


Istuta taimi - näin niitä toimijoita saa (2 - 3 tuntia)
Jatkuva kasvatus tuottaa yhdistyksissäkin parempaa tulosta kuin avohakkuu ja uuden toimijasukupolven kasvattaminen tyhjästä. Valmennuksessa saat tietoa ja tunnistat osaamista, jota tarvitaan uuden toimijasukupolven kasvattamiseksi yhdistyksen omien vahvuuksien pohjalta. Voit vilkaista työpajaan liittyviä vinkkejä tehtävien paketoinnista, jäsenaktivoinnista ja verkkorekrytoinnista.

Vastuuhenkilöiden rekrytointi hallitukseen (1 - 2 tuntia)

Kun on vaikea saada uusia jäseniä hallitukseen, puheenjohtajan tai muuta paikkaa kierrätettyä, niin käydään yhdessä läpi hyviä käytäntöjä ja luodataan mahdollisuuksia.

Hallituksen perehdytys ja hiljaisen tiedon siirto (3 - 4 tuntia)
Yhdistystoiminnassa tarvitaan entisten aktiivien kokemusta, nykyisten osaamista ja uusien intoa. Tiedon ja käytäntöjen välitys näiden kolmen toimijasukupolven välillä varmistaa sujuvan toiminnan ja vanhoille aktiiveille siirtymisen sivuun turvallisin mielin. Perehdytyksen jälkeen on helpompi sopia myös tehtävänjaosta ja vastuista uudessa hallituksessa, kun tiedetään mitä on tehty, joten tämä kannattaa yhdistää työnjaosta sopimisen kanssa. Esimerkki toteutuksesta.

Työnjaosta sopiminen hallituksessa (1 - 2 tuntia)
Kaikki hommat kaatuu puheenjohtajan tai parin aktiivin päälle? Sovitaan työnjaosta heti aluksi, ettei näin pääse käymään. Havainnoidaan vahvuudet, kokemus ja kiinnostus, minkä pohjalta sovitaan vastuut.Vapaaehtoisten johtaminen on mahdollistamisen taidetta


Pikaperehdytys narulla työntämiseen - vapaaehtoisjohtamisen perusteet (3 - 4 tuntia)
Vapaaehtoisten johtamista on verrattu narulla työntämiseen. Vapaaehtoiset toimivat jos heitä huvittaa. Mitä voin tehdä, jotta muut motivoituisivat? Saat vapaaehtoisjohtamisen perusteiksi neljä kulmakiveä: luottamuksen rakentaminen, yksilöllinen kohtaaminen, innostava motivointi ja älyllinen haastaminen.

Käytännönläheisestä valmennuksesta saat lisäksi kaksi käytännön työkalua ryhmän innostamiseen: arvostava lähestymistapa sekä negatiivinen aivoriihi. Suosittu valmennus etenkin vapaaehtoiskoordinaattorien, toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien keskuudessa, minkä lisäksi tästä saa menetelmiä myös työtiimien vetämiseen.


Vapaaehtoisjohtamisen intensiiviviikonloppu
Jatketaan oman johtajuuden kehittämistä ratkaisukeskeisen valmentamisen suuntaan laajentamalla neljää kulmakiveä: luottamuksen rakentaminen, yksilöllinen kohtaaminen, innostava motivointi ja älyllinen haastaminen. Jaetaan parhaita käytäntöjä, syvennetään itsetuntemusta, perehdytään ristiriitojen ratkaisutaitohin sekä johtamiseen ryhmissä tai muutostilanteissa.

Vapaaehtoisiin ja työntekijöihin liittyvät puhumisen paikat


Arvostava kehityskeskustelu (1,5 tuntia)
Voimauttavan ja arvostavan esiin nostavan kehityskeskustelun käyminen saa keskustelukumppanin tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja luo kehittymisintoa myönteisellä tavalla. Esihenkilöille tai vapaaehtoisten ohjaajille.


Hallituksen ja työntekijän sukset ristissä?
Kun tilanne on herkkä, kannattaa turvautua ulkopuolisen apuun mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Olen sovitellut työntekijän ja hallituksen tai puheenjohtajan välisiä jännitteisiä tilanteita useissa yhdistyksissä. On selkeytetty perustehtävää, sovittu toimintatavoista, painopisteistä ja yhteisistä pelisäännöistä. Lopussa on osapuolilla ollut helpottunut olo ja on voitu palata työntekoon luottavaisin mielin.


Vapaaehtoiset työntekijän tukena vai työntekijä vapaaehtoisten ohjaajana?
Onko työntekijä asiantuntija ja vapaaehtoiset tukevat hänen toimintaansa vai onko työntekijän tehtävänä osallistaa mahdollisimman paljon vapaaehtoisia? Vai sekä että? Selkeytetään työntekijöiden ja vapaaehtoisten tehtäväjakoa ja rooleja yhteistyön sujuvoittamiseksi. Sopii esimerkiksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseksi keskusteluksi, joka fasilitoidaan turvallisella tavalla.

tästä
https://drive.google.com/file/d/0B6GcLYKpdOvvNGx3dnJoZVJkTzg/edit?usp=sharingVapaaehtoistyön haasteena on, kuinka sovittaa se yhteen ihmisten työssäkäynnin ja muiden jatkuvasti lisääntyvien vapaa-ajan harrastusten kanssa. Erityisesti työssä käyvien, ruuhkavuosiaan elävien ihmisten vapaa-aika on kortilla ja järjestöt kilpailevat sen jakamisesta kiivaasti. Siksi ne joutuvat myös perustelemaan toimintaansa entistä paremmin." Lue Eeva Grönstrandin koko juttu Kehitysvammaliiton Ketju-lehdestä.

täne

Osallistamalla yhteisiin ratkaisuihin 

Toteutan työpajoja, kokouksia, suunnittelupäiviä ja ryhmävalmennuksia osallistavin menetelmin, joilla ryhmästä saa tuloksen määräajassa. Samalla vapautetaan ja suunnataan osallistujien energia innostuksen kautta sitoutumiseen.

Muutoksen johtamisen suuret tavoitteet ja vahvat menetelmät


Missä ollaan ja mihin mennään? Yhteisen ymmärryksen luominen toimintaympäristöstä tai muutostarpeista (2 - 4 tuntia)
Onko tarve löytää hallituksen tai toimintaryhmän kanssa yhteinen sitouttava näkemys siitä, missä ollaan ja mitä muutostarpeita on ilmassa? Tai onko toiminnan innostus ja punainen lanka hakusessa? Mitä varten me olemme olemassa?
Kaikkien toimijoiden ottaminen mukaan keskusteluun luo pohjan yhteisen muutoksen tekemiselle, jolloin ollaan myös sitoutuneita. Kun on saatu yhteinen ymmärrys, syntyy muutosvastarintaakin vähemmän.
Menetelmänä monimutkaisten ongelmien ratkaisuun ja tunnepitoistenkin aiheiden turvalliseen käsittelyyn sopiva dynaaminen fasilitointi.

Strateginen toiminnansuunnittelu (päivä)
Sidotaan vuotuinen toiminnansuunnittelu osaksi strategian tai pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman toteutusta. Ensin selkeytetään yhdessä mitä strategia pitää sisällään oman toiminnan suhteen, mistä jatketaan oman toiminnan suunnitteluun. Soveltuu liitoille ja isoille järjestöille, joilla on olemassa oleva strategia ja palava halu sen toteuttamiseen.

Strateginen toiminnansuunnittelu ja arviointi (1 - 2 päivää)
Arvioidaan ensin missä strategian toteuttamisessa on onnistuttu ja rakennetaan näin oppivaa organisaatiota ja omia vahvuuksia. Sen jälkeen sidotaan vuotuinen toiminnansuunnittelu osaksi strategian tai pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman toteutusta. Ensin selkeytetään yhdessä mitä strategia pitää sisällään oman toiminnan suhteen, mistä jatketaan oman toiminnan suunnitteluun. Soveltuu liitoille ja isoille järjestöille, joilla on olemassa oleva strategia ja palava halu sen toteuttamiseen.Fasilitointi on ryhmän ajattelun ja keskustelun luotsaamista

Osallistavien ryhmäprosessien vetäjä eli fasilitaattori vastaa keskustelun etenemisestä turvallisesti ja tuloksellisesti. Toisin kuin puheenjohtaja, fasilitaattori ei puutu sisältöön vaan se tulee täysin osallistujilta. Tämä auttaa osallistujia tulemaan kuulluiksi, kuuntelemaan muita ja löytämään uusia yhteisiä ratkaisuja.

Fasilitointi ei ole pelkkiä menetelmiä, vaan siihen kuuluu ryhmän sosiaalisesta perustasta, jaksamisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Vahvuuksien kartoitus ja toiminnansuunnittelu niiden pohjalta
Jos joskus tuntuu ettei mikään onnistu tai tarvitaan vahvempaa tunnelatausta onnistumisen tueksi, kannattaa ottaa arvostavat ratkaisut käyttöön. Omien vahvuuksien tunnistaminen, yhteisen innostavan tavoitteen luominen ja toimenpiteiden konkretisointi arvostavalla haastattelulla vie ryhmäkoosta riippuen muutamista tunneista päivään. Sopii myös henkilökohtaiseen kehittymiseen johtajana tai omassa työssä.


Isojen ryhmien suunnittelut ja keskustelut 3 tunnista kolmeen päivään
Isossa ryhmässä osallistujien mielenkiinto ja asiantuntemus hajautuu moniin eri aiheisiin, jolloin tehokkainta on hyödyntää joukkoälyä ja antaa ryhmän itse luoda päivän työjärjestys annetusta aiheesta. Open space -menetelmä mahdollistaa ryhmien luovan energian ja toimintatarmon vapauttamisen itseohjautuvasti. Siinä iso ihmisjoukko pystyy keskittymään samanaikaisesti eri aiheiden pohdintaan ilman, että kenenkään tarvitsee pitkästyä aiheeseen, joka ei häntä kosketa. Open space sopii hyvin organisaatioihin, jotka toimivat sillä periaatteella, että ihmiset ovat innostuneita ja valmiita ottamaan vastuuta tekemisestään.

Keskustelujen fasilitointi (Osallistujia parista hengestä kymmeniin)

Keskusteluihin ihmiset tulevat omilla ratkaisuillaan. Yhteisiin ratkaisuihin tarvitaan toisten kuuntelemista, joka onnistuu vasta kun on itse tullut kuulluksi. Syventyminen ja dialogin luominen aiheesta joko ongelman ymmärtämisen ja oppimisen tai ratkaisujen hakemiseen siten, että kaikki osallistujat pääsevät mukaan. Pienet ryhmät yhdessä keskustelussa tai isommat kahvilamenetelmillä, joissa pureudutaan johonkin osa-alueeseen syvemmin. Kesto yhdestä tunnista useisiin tunteihin aiheesta ja osallistujista riippuen.

Monimutkaisten tai mahdottomien ongelmien ratkaisu 8 - 14 hengellä
Kun ongelmaan liittyy monta ulottuvuutta, oli ne sitten teknisiä tai tunnepitoisia, tarvitaan järeää ongelmanratkaisutyökalua joka luo yhteisen ymmärryksen kautta yhteisen ratkaisun. Työkaluna dynaaminen fasilitointi on tällöin omiaan. Kesto kaksi - kolme tuntia ja joskus tarvitaan useampi kierros.

Luovan ongelmanratkaisun menetelmät uuden kehittelyyn

Villiä ja vapaata ideointia kun tavoitteena on kehittää jotain uutta. Alussa selkeytetään mistä on kyse, sitten ideoidaan ja lopuksi parhaiksi valitut ideat työstetään jatkokäsittelyä varten. Kesto parista tunnista päivään.

0 kommenttia:

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.