Kierrätyskeskukselta vapaaehtoisena työyhteisössä -materiaali

12.36 Lari Karreinen 0 Comments

Jos olet kiinnostunut kehittämään vapaaehtoistoimintaa osana omaa työyhteisöä, niin Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen vapaaehtoisena työyhteisössä -materiaalilla pääsee hyvään alkuun.

Siinä on valmis koulutuspohja pohdintoihin, miten vapaaehtoiset otetaan mukaan työyhteisöön. Maailmalla tämä on yleisempää kuin Suomessa. Tosin on meilläkin ollut luokissa kouluvaareja ja -mummoja ja isoissa järjestöissä varsinkin luottamushenkilöt tekevät rinta rinnan töitä palkattujen kanssa. On järjestöjä, joissa kirjanpito tai jäsenrekisterin ylläpito tehdään kerran kuussa talkoilla vapaaehtoisten ja työntekijän voimin. Tulevaisuudessa rahoituksen tiukentuessa julkisella sektorilla ja isoissakin järjestöissä houkutus pyytää vapaaehtoisia mukaan

Mitä pitää ottaa huomioon, kun halutaan ottaa vapaaehtoisia osaksi työyhteisöä?

1. Missä hommissa olisi eniten hyötyä apukäsistä?
2. Onko tiettyjä aikoja, jolloin on erityisesti kiire tai liikaa tekemistä?
3. Mistä tehtävästä vapaaehtoisen on helppo aloittaa?
4. Onko tehtäviä, jotka kuuluvat vain työsuhteisille?
5. Huonoja puolia vapaaehtoisten tulosta?

Apuja tehtävän suunnitteluun
1. Mistä tehtävästä on kyse (parilla sanalla)? Onko joku osuus
tehtävästä/siihen liittyen vain työntekijän vastuulla?
2. Mitä perustietoja ja -taitoja vapaaehtoinen tarvitsee
tehtävään?
3. Voiko uusi vapaaehtoinen aloittaa tästä tehtävästä?
4. Pitääkö vapaaehtoisella olla muita taitoja tai ominaisuuksia?
5. Millainen hän ei voi olla?
6. Kuinka paljon aikaa ja millaista sitoutumista tehtävä vaatii?
7. Millaisen perehdytyksen vapaaehtoinen tarvitsee tehtävään?
8. Kuka vastaa perehdytyksestä? Kuka vastaa, jos
vapaaehtoiselle tulee jotain kysyttävää tai asiaa?

Vapaaehtoisen perehdytykseen Kierrätyskeskus on tuottanut oman oppaan. Siinä perehdytetään toimintaan ja myös havainnollistetaan kauniisti mitä tapahtuu kun vapaaehtoinen kiinnostuu Kierrätyskeskuksen toiminnasta:

Kun toimitaan yhteisössä, yhteisten pelisääntöjen sopiminen auttaa välttämään tai selviytymään ristiriitatilanteista. Itseäni jäi vielä mietityttämään, miten Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiset sitoutetaan näihin pelisääntöihin.

Aiheesta on myös järeämpi tiiliskiviopuksia, mutta kevyemmästä päästä suosittelen Helen Littlen kirjaa. Siinä on käyty läpi ammattimaisen vapaaehtoistoiminnan järjestämisen aakkoset. Kierrätyskeskuksen opas on ensimmäinen suomenkielinen aiheesta tehty opas johon olen törmännyt, mutta ei varmaan ainoa?

0 kommenttia:

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.