Verkostojohtaminen avuksi kun etsitään tekijöitä

13.46 Lari Karreinen 0 Comments

Pekka Haaviston kampanja osoitti verkostojen voiman vapaaehtoistoiminnassa. Verkostoituneet ihmiset pystyivät hetkessä luomaan tapahtumia, videoita ja kampanjasivuja. He löysivät tarvitsemansa ihmiset ja osaamisen verkostojensa avulla. Verkostot moninkertaistavat toiminnan voiman, mistä toinen hyvä esimerkki on arabikevät.

Aktiivien rekrytoinnissa verkostot mahdollistavat paljon ja siksi kiinnostuin mitä opittavaa verkostojohtamisesta voisi olla vapaaehtoistoiminnassa. Kannattaa aloittaa vaikkapa  What does a good network leader do ja Leadership Learning communityn Leadership and networks -tekstistä.

Verkostokonsulttien Luottamus ja sitoutuminen verkostojohtamisen haasteina -oppaassa tuodaan hyvin esille verkostojohtamisen pitkäjänteisyyttä ja johtamisen vaikeutta:

Ei oikotietä onneen
Verkostot ovat aiheuttaneet pettymyksiä nopeita tuloksia odottaneille. Luottamus ja
sitoutuminen eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Epäsuhtainen panostus ja toisaalta
epäoikeudenmukainen tulosten jakaminen ovat useimmin esiin tuotuja epäonnistumisen syitä. Ongelmia ei käsitellä, verkostokulttuuria ei synny. Johtajuus puuttuu. Luottamuksen synty on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii yhteistä arvopohjaa ja rikkeetöntä suhtautumista toinen toisiinsa. Kaksi vuotta on lyhyt aika toimivan verkostokulttuurin luomiseksi, menestyjät pitävät 10-vuotisjaksoa realistisena. Aikaa vie nimenomaan luottamuksen ja sitoutumisen rakentuminen.


Johtamisen vaikeus verkostoissa
Johtamista tai vaikuttamista voidaan tarkastella monelta eri kannalta. Puhutaan johtamistyyleistä ja johtamisen rooleista. Nämä elementit ovat mukana verkostonkin johtamisessa. Yksi elementti on verkostoissa usein erilainen. Normaalissa yrityksessä johtajalle annetaan asemavalta johtotehtävään nimitettäessä. Verkostossa ”nimitys” jää monasti tekemättä tai ainakaan sitä ei erityisesti korosteta. Verkostossa johtaminen usein perustuu henkilökohtaiseen valtaan, karismaan, joka syntyy luottamuksesta.


Vapaaehtoisverkostoissa johtamisessa korostuu kokemukseni mukaan luottamuspääoman ja oman esimerkin tuoma voima. Ja luottamuksen kasvattamiseen tarvitaan muutakin kuin kerran kuussa hallituksen kokouksessa esityslistan ääressä istumista. Luottamuksen rakentamiseen oppaassa mainitut  Terho Pursiaisen kymmenen käskyä nykyajalle vuodelta 1998 ovat edelleen käyttökelpoisia.

Verkostojen luomisessa hyvä käsikirja on Aalto-yliopiston Verkostojohtamisen opas - Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. Sen mallien pohjalta on hyvä lähte rakentamaan verkostoja ja muistilista verkoston kokoontumisten koordinoinnista ja fasilitoinnista on käypää tavaraa kun mietitään uusien illan järjestämistä tai uuden verkoston luomista. Vaikka onhan tuossa aika monta kohtaa ja muistioiden läpikäynti kuulostaa hieman mekaaniselta luovaan kansalaistoimintaan.

Ennen kokoontumista:
 • Verkoston jäsenten kutsuminen ja motivointi paikalle
 • Keskustelua edistävän ilmapiirin mahdollistaminen: tilat, työkalut ja
 • tarjoilu
 • Kokoontumisen alustusten koordinointi: kuka esittelee, miten esitellään
 • Verkostomaisen toimintatavan motivointi
 • Verkoston alustavan tavoitteen ja toimintatavan esittely
 • Verkostosta tehdyn alustavan kartoituksen esittely
 • Kokoontumisen työtavan suunnittelu ja valmisteleminen
Kokoontumisen aikana:
 • Myönteisen, keskustelevan ilmapiirin luominen
 • Läsnäolijoiden esittäytyminen
 • Mahdollisen edellisen kokoontumisen muistion ja palautteen
 • läpikäyminen
 • Kokoontumisen tavoitteen ja työtavan esittely ja motivointi
 • Keskustelun ylläpitsuunniteltua työtapaa noudattaen, mutta pitäen
 • työtapa kuitenkin avoimena tilanteen vaatimille muutoksille
 • Muistion kirjoittamisen koordinointi
 • Kokoontumisen yhteenvedon ja päätöksenteon koordinointi
 • Palautteen kerääminen
Kokoontumisen jälkeen:
 • Palautteen läpikäyminen
 • Kokoontumisen muistion jakaminen kaikilleKokoontumisessa sovittujen, itsenäisesti toteutettavien toimenpiteiden
 • koordinointi ja motivointi
 • Seuraavan tapaamisen koollekutsuminen

0 kommenttia:

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.