Arvostavalla innostamisella myönteistä muutosvoimaa

10.39 Lari Karreinen 2 Comments

Arvostavan haastatelun (appreciative inquiry) voisi kääntää myös arvostavaksi innostamiseksi. Arvostus tulee siitä, että jokaisessa yhteiskunnassa, organisaatiossa, ryhmässä tai henkilössä jokin toimii hyvin. Luomme todellisuutta ja mahdollisuuksia puheillamme. Ratkaisut ja aiempien hyvien kokemusten hyödyntäminen kantaa meitä pidemmälle kuin ongelmiin keskittyminen.
Jo kysymysten esittäminen muuttaa ryhmää tai henkilöä jollain tavalla. Siksi on tärkeää, mitä ja miten kysytään. Keskittymällä kuuntelemaan jokaisen omia hyviä, elämänvoimaa antavia kokemuksia, arvostetaan samalla erilaisuutta. Haastattelussa annetaan kertojalle tilaa ja keskitytään kuuntelemalla arvostamaan hänen kokemuksiaan ja osaamistaan.
Menetelmän neljä vaihetta antavat toiminnan, muutoksen tai kehittymisen suunnitteluun voimauttavan prosessin ja toteutus on skaalattavissa yksilöstä laajoihin organisaatioihin.

1. Matka alkaa vahvuuksien ja voimavarojen löytämisellä 
Voimallisten ratkaisukeskeisten kysymysten etsiminen on yksi tärkeimpiä vaiheita. Hyvä kysymys avaa ajattelua, pitää sisällään arvostuksen vahvistamalla käsitystä mahdollisuuksista ja onnistumisista. Siinä kannattaa käyttää organisaatiolle tuttuja sanoja ja muotoja. Onnistumisten löytämisen jälkeen ne mahdollistaneet tekijät on kuorittava esiin kerros kerrokselta, kuin sipulit.

Kerro itseäsi ilahduttaneesta päivästä tai hetkestä, jolloin olet tuntenut [kehitettävän] asian toimineen poikkeuksellisen hyvin tai tavanomaista paremmin. Kerro siitä monipuolisesti, vaihe vaiheelta, kerro yksityiskohtia runsaasti:
• Mikä teki tuosta tapahtumasta onnistuneen?
• Mikä siinä oli parasta?
• Millaisia taitoja, kykyjä sinulla oli, että tuo onnistuminen oli mahdollinen?
• Mikä mahdollisti taidot, kyvyt? Mistä / miten olet hankkinut taitosi?
• Miten muut tekivät onnistumisen / taitojen käytön mahdolliseksi?
• Miten yhteistyö muiden kanssa teki onnistumisen mahdolliseksi?


Discovery-vaiheen haastattelut kannattaa tehdä sekaryhmissä, joissa on mukana osallistujia kaikilta organisaation eri tasoilta. "Voitteko kuvitella, että tämä meidän rutiinijuttumme on toisille todella tärkeä!", huudahti kerran erään yksikön päällikkö tiimilleen haastattelujen jälkeen. Kun toimijat eri organisaatiotasoilta kohtaavat syntyy luontaisesti tiedon ja osaamisen jakamista ja ymmärrystä prosessikokonaisuuksista.

Kuva: Antti Salovaara
Visualisoimalla löydöksiä niitä on innostavampi lukea ja palata myöhemmin.

2. Entä jos näitä onnistumisia olisi enemmän, jopa runsaasti?
  • Millaista olisi, jos edellä kuvattuja onnistumisia ja pieniäkin huippuhetkiä olisi lisää, jopa runsaasti?
Kurottautumalla siitä mitä jo on sinne, mitä voisi olla jos onnistumisia olisi enemmän, luodaan innostava tavoite realistiselle pohjalle. Tähän kannattaa käyttää aikaa, jotta innostuksen sanat jäävät elämään osallistujissa.


Tämän vaiheen tuloksista voi muotoilla visio-lauseen tai visualisoida sen organisaatioon sopivalla tavalla. Hyvä muotoilu on innostava, on realistinen ja saa venymään.

3. Suunnittelu


Suunnitteluvaiheen voi toteuttaa millä tahansa organisaatiolle tutulla projektisuunnittelumenetelmällä. Tai voi kokeilla ratkaisukeskeiseen teemaan sopivasti taaksepäinsuunnittelua. Kuvitellaan tavoitteen mukainen tilanne vuoden päähän ja kirjataan millä askelilla sinne on päästy.
Selkeät tavoitteet ja mittarit motivoivat, kun eteneminen voidaan todeta. Ota pieniä askelia.

4. Toteutus: onnistumisten vahvistaminen arjessa
"Nyt ymmärrän, että johtajana voin valita keskitymmekö ongelmiin vai onnistumisiin."
Hyvä toteutus sisältää arvostavan haastattelun elementit: onnistumisten havainnoinnin ja vahvistamisen. Mistä huomaatte, että olette onnistuneet? Miten näitä nostetaan esille organisaation arjessa ja rutiineissa? Suunnittelun jälkeistä innostusta voidaan vahvistaa ja eteen nousevien vuorten ylittämistä tuke yksilö- tai ryhmien ratkaisukeskeisillä valmennuksilla.

Esimerkkejä haastattelurungoista
Muutamia esimerkkejä vetämistäni työpajoista ja paljon lisää löytyy Appreciative Inquiry commons -sivulta. Näitä saa käyttää ja jos niin teet, toivon vain että jaat onnistumisesi eteenpäin!

Paperityö hallintaan: arvostavan haastattelun käyttö oman työn kehittämisessä

Lääkäreille työpaja, jossa haettiin paperitöiden hallintaan parhaita käytäntöjä ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää enemmän.Hyvän ilmapiirin vahvistaminen yhteisössä
Työpaikalla tai yhdistyksessä hyvän ilmapiiriä vahvistaminen havainnoimalla pieniäkin onnistumisia ja tekemällä niitä enemmän.Arvostava toiminnansuunnittelu tai toiminnan kehittäminen ensi vuonna
Haetaan onnistumisia aiheuttaneet toimet, niitä mahdollistaneet verkostot ja käytännöt pohjaksi tulevan vuoden toiminnan kehittämiseen.

Ongelmien ja varjojen käsittely arvostavassa haastattelussa
Yksi tutkimussuuntaus arvostavassa haastattelussa on sisällyttää siihen myös ongelmien, varjojen eli organisaatiossa rymistelevien näkymättömien elefanttien käsittely. Sovelluksissa luodaan turvallinen tila varjojen esittelyyn, mutta ei yritetäkään kääntää niitä ratkaisuiksi. 
Varjojen olemassaolo hyväksytään esittelyllä, minkä jälkeen jatketaan AI-prosessia normaalisti. Soveltaessani tätä siirryimme huolien purun ajaksi eri tilaan. Tämä auttoi ja osallistujilta nousi pian luontevasti ratkaisukeskeisiä näkökulmia esillä olleisiin huoliin ja pian jätimme ne omaan huoneeseensa.
Tästä kannattaa lukea Gervase R. Bushen Appreciative Inquiry is not (just) about the positive ja samalta kirjoittajalta Appreciative inquiry: Theory and critique sekä Critical appreciation of appreciative inquiry: reflexive choices for shadow dancing (Christine Oliver,  Stephen P. Fitzgerald ja Joan C Hoxsey).

Muita lähteitä
Suomessa arvostavan haastattelun käyttöä ja soveltamista on tutkinut muun muassa Juha Lindell Vaasan yliopistossa sekä Maijastiina Koskimies työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiomuutoksessa.
Tämä on jatkoa aikaisemmalle kirjoitukselleni Entä jos ratkaisut olisivat jo käsissämme , josta löytyy lisää suomenkielisiä lähteitä ja oppaita. Hyvä opas eri vaiheiden suunniteluun on esimerkiksi The Positive Path Using Appreciative Inquiry In Rural Indian Communities ja Chicagosta taas löytyy esimerkkejä arvostavien kysymysten laadintaan.

2 kommenttia:

  1. Hei Lari! Todella hyviä linkkejä artikkeleihin! Kiitos näistä! Ja nämä omat toteutuksesikin vaikuttavat toimivilta!

    VastaaPoista
  2. Ole hyvä Eeva ja kiitos palautteesta. Tällainen aina piristää päivää! :)

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.